12. zaključna prireditev 2016

Prireditev Verižni eksperiment je zapustila ljubljansko okolje in je potekala 28. maja 2016 v Gornjesavskem muzeju Jesenice. Sestavljalo jo je 19 členov (na slikah po vrstnem redu). Dve napravi so zgradili študenti iz tujine. Delovanje vseh naprav je bilo zelo zanesljivo in verižni eksperiment je potekal skoraj brez posredovanj. Potek eksperimenta smo snemali in prenašali sliko direktno na platno. Prireditev si je ogledalo okoli 300 obiskovalcev.

Med posameznimi zagoni verižnega eksperimenta se je odvijal bogat spremljevalni program: zagon Demo verige, razni fizikalni poskusi, svetlobni poskusi in iluzije, matematična delavnica, ogled muzejske zbirke Gornjesavskega muzeja, železarske igre na prostem, zabijanje žebljev v tram, igre z milnico, izdelovanje okraskov iz kronskih zamaškov, ogled filmov o Jesenicah in okolici.

Prireditev je otvoril jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger, ki je sprožil prvi zagon verižnega eksperimenta. Komisija v sestavi: Orest Jarh, Saša Ziherl in Roman Savinšek je ocenila naprave in podelila nagrade.

Nagrado občinstva je prejela naprava:

Kliči 112 – OŠ Prežihov Voranc, Jesenice, mentorja Katrca Horvat in Boris Bregant

Nagrado strokovne komisije so prejele naprave:

Magnetic train – Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, mentor Jure Bajc

Zimski športi – Gimnazija Jesenice, mentor Jože Povšin

Silver team – OŠ Janka Kersnika Brdo, mentor Damjan Gašperič

Pohvalo strokovne komisije je prejela naprava:

Kmetija – OŠ Rovte, mentor Gregor Udovč

Organizatorji prireditve: Pedagoška fakulteta UL, Tehniški muzej Slovenije, Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Gornjesavski muzej Jesenice in Društvo upokojencev Jesenice

Prireditev so omogočili tudi: Občina Jesenice, Ljudska univerza Jesenice, Team Building Lab,…