Demo veriga

10. obletnica - Cankarjev dom

10. obletnica – Cankarjev dom

Za predstavitev Verižnega eksperimenta po Sloveniji in tujini smo pripravili Demo verigo. Ta je sestavljena iz naprav, ki so jih zgradili študentje fizike, učenci in dijaki. V letu 2012 smo izvedli natečaj za nove naprave, zato je Demo veriga “osvežena” s petimi novimi napravami. Lahko jo pripeljemo k vam in jo predstavimo kot samostojni dogodek ali vključimo v program proslave vašega ali področnega dogodka. Šola mora pri tem plačati 80,00 € za kritje stroškov prevoza.

Posamezni razredi ali manjše skupine učencev oziroma dijakov si lahko Demo verigo po dogovoru ogledate tudi na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
Glavne značilnosti Demo verige:

 •  Naprave verige so zgradili študentje fizike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in Mariboru ter na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, dijaki SŠ Črnomelj, učenci OŠ Trbovlje, OŠ Boštanj, OŠ Janka Kersnika Brdo, OŠ Rovte.
  Kot bodoči učitelji, so bili študentje pri gradnji posebno pozorni na didaktičen pomen elementov vsake naprave. Demo veriga je primerna kot dodatek običajnemu pouku fizike ali zgolj kot popestritev programa kulturnih in podobnih prireditev.
 • V naprave so vgrajeni zanimivi in atraktivni poskusi z vseh področij fizike, ki bi prav lahko bili tudi samostojni demonstracijski poskusi.
  V napravah Demo verige so zastopani poskusi s področja mehanike, elektromagnetizma, termodinamike, zgradbe snovi, dinamike tekočin, energije … Med prikazanimi pojavi najdemo vrtilno količino, gibalno količino, sklopljeno nihanje, magnetni top, plinsko enačbo, površinsko napetost, silo curka, hidrodinamični paradoks …
 • Verigo spremljajo demonstratorji (študentje fizike), ki poganjajo verigo ter predznanju obiskovalcev primerno razložijo delovanje in fizikalno ozadje vsakega zanimivejšega dela posamezne naprave.
  Prostor: Vsaka naprava verige je okvirno velik za eno šolsko klop (120 x 60 cm). Glede na prostorske zmožnosti gostitelja, lahko namesto vseh desetih pripeljemo manjše število naprav ali verigo razdelimo na več krajših verig.

Prijava: Število izvedb na leto je zaradi organizacijske zahtevnosti omejeno.

PRIJAVNICA
Prijave sprejemamo na naslovih:

 • elektronska pošta:

sasa.ziherl@pef.uni-lj.si

katarina.susman@pef.uni-lj.si

jurij.bajc@pef.uni-lj.si

 • navadna pošta:
  Pedagoška fakulteta, UL
  Kardeljeva ploščad 16
  1000 Ljubljana

          s pripisom “Demo veriga”.
Prosimo, da na prijavnici izpolnite vse podatke.