Viseči mostovi

V dokumentaciji Viseči mostovi so opisani sestavni deli člena in njihovo delovanje.

Ideja modularnega verižnega eksperimenta nadaljuje osnovni cilj verižnih eksperimentov: z dokaj preprostimi, a nemalokrat presenetljivimi poskusi pritegniti pozornost ljudi, ki sledijo poti kroglice, ki svojo pot opravlja prek več, neodvisno sestavljenih členov. Dodatek k temu izzivu je pri modularnem členu ta, da je z osnovnimi setom pripomočkov mogoče sestaviti veliko različnih poti kroglice skozi modul. Sama ideja verižnega eksperimenta pa pomeni, da je tako izdelane žlene mogoče postaviti v vrsto in že sami lahko tvorijo verigo eksperimentov.
Z dodatno omejitvijo, da so deli dobro sestavljivi in primerni za uporabo v teambuilding dogodkih, je modul visečih mostov osnovan na kovinskem ogrodju z lesenimi elementi, ki s preprostimi mehanskimi pojavi omogočajo vstop in izstop kroglice v in iz člena. Elementi vključujejo klance, vzvode, škripec, cev itd. Več elementov je namenjenih tudi sami pritrditvi na ogrodje.

Skupina, ki jo sestavljamo Matej Valenčič, Ana Suhadolnik, Jernej Gorenc in Tomaž Cvetko, vam želim čim več različnih sestavljenih Visečih mostov.