1. zaključna prireditev 2005

Leto 2005 je bilo izbrano za Svetovno leto fizike. V Sloveniji smo organizirali niz dogodkov za promocijo fizike v ožjem in naravoslovja ter tehnike v širšem smislu. Ena od dobro sprejetih idej je bila tudi aktivnost Verižni eksperiment, ki idejno izhaja iz podobnega dogodka na znamenitem MIT v ZDA in katere zaključno prireditev v Cankarjevem domu v Ljubljani si je maja 2005 ogledalo okoli 1000 ljudi. Kar 53 naprav v verigi, ki je merila v dolžino preko 80 metrov, so pripravile skupine učencev, dijakov in študentov, družine, posamezniki in združene skupine staršev in predšolskih otrok pod mentorstvom vzgojiteljic nekaterih vrtcev. Zaradi dobrega odziva nadaljujemo z Verižnim eksperimentom vsako leto.

Nagrado občinstva je prejel člen:

Grad – Vrtec Čirče, Kranj, mentor Jana Teran

Nagrado strokovne komisije so prejeli:

Grad – Vrtec Čirče, Kranj, mentor Jana Teran

Mivka – OŠ Sostro, Ljubljana, mentor Jože Drab

Termočlen kot top – OŠ Ivana Cankarja, Ljutomer, mentor Samo Zanjkovič