3. Zaključna prireditev 2007

Na osnovi izkušenj predhodne prireditve smo verižni eksperiment prestavili v prostore tehničnega muzeja Bistra pri Vrhniki. Promocija je učinkovala in število ekip se je povečalo. Tudi število obiskovalcev prireditve je bilo zadovoljivo, kar veliko za majhne prostore.

Zanimivost: dijaki iz Kamnika so ‘spregledali’ omejitev velikosti naprave in so izdelali napravo, ki je bila dolga okoli deset metrov, tako da smo jo morali gledalcem pokazati kot samostojno verigo izven tekmovalnega programa.

Nagrado občinstva je prejel člen:

Trojna zibalnica – OŠ Jožeta Moškriča, Ljubljana, mentor Anton Jurca

Nagrado strokovne komisije so prejeli:

Zanza – OŠ Medvode, mentor Stane Arh

Smučarski center Cerkno – OŠ Cerkno, mentor Marija Urh Lahajnar in Mojca Kavs

Leseno kolo – OŠ Šentvid, Ljubljana, mentor Aleš Volčini

Pohvalo strokovne komisije so prejeli:

Či ti nej se eno – OŠ Beltinci, mentor Stanka Rajnar

Neimenovana.exp – SŠ Josipa Jurčiča, Ivančna Gorica, mentor Sergej Faletič

Vodovod – OŠ Jožeta Moškriča, Ljubljana, mentor Marko Popit